Events

N.B. – This is the description of the entry of the UP College of Mass Communication for the Lantern Parade 2014.

 

PASUNDAYAG, MASKOM! PADAYON, UP!

Sa okasyon ng ginintuang taon ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa ika-labingsiyam ng Hunyo 2015, pagmasdan ang limampung clay candle holders na ginawa ng mga survivor ng bagyong Yolanda.

Nakadikit sa mga ito ang limampung kandilang sumasagisag hindi lang sa paghugot ng lakas mula sa mamamayan kundi sa pagyabong ng isipan habang iniilawan ang tinatahak na daan.

 

 

The UP College of Mass Communication will commemorate the 5th year of the Ampatuan massacre on Friday, November 21, 2:30pm at the UP CMC Freedom of Information Garden.

 

 

Call for Papers

 

Digital Divide: Departures, Ruptures, & Futures

1st International Conference on the Emerging Trends on Film Practice

9-11 June 2015, Philippines